Naslov:

Predlog odgovora na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine, zaradi dogovora o ukrepih na področju plač
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

12/22/2016

Datum objave na spletu:

12/27/2016

Šifra dokumenta:

00712-32/2016/47

EVA:

2015-1611-0175


Stališče VRS  ZOS.doc - Stališče VRS ZOS.doc