Naslov:

Predlog uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

03/24/2017

Datum objave na spletu:

04/03/2017

Šifra dokumenta:

00710-4/2017/1

EVA:

2017-2430-0015


g1-Ur_40-11_1.doc - g1-Ur_40-11_1.doc