Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/08/2017

Klasifikacijska številka:

00719-19/2017/3

Seja:

138. Redna seja1.2Predlog sklepa o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

EVA:

2017-2550-0013
 UredbaSklep_P.pdf