Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/30/2016

Klasifikacijska številka:

00719-29/2016/7

Seja:

94. Redna seja1.3Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo

EVA:

2016-2550-0057
 UredbaSklep_P.pdf