Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/07/2016

Klasifikacijska številka:

00720-4/2016/5

Seja:

95. Redna seja1.6Predlog odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka

EVA:

2016-2030-0041
 UredbaSklep_P.pdf