Naslov:

Novo gradivo št. 3 - Predlog zakona o dimnikarskih storitvah - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/16/2016

Datum objave na spletu:

05/17/2016

Šifra dokumenta:

00719-43/2015/23

EVA:

2015-2550-0033


zds-final.docx - zds-final.docx
VG_ZDS_P.pdf - VG_ZDS_P.pdf