Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/09/2015

Klasifikacijska številka:

00716-18/2014/4

Seja:

17. Redna seja1.4Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

EVA:

2014-3340-0037
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc