Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/22/2016

Klasifikacijska številka:

00719-61/2016/5

Seja:

115. Redna seja1.2Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba

EVA:

2016-2550-0061
 UredbaSklep_P.pdf