Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/26/2017

Klasifikacijska številka:

00715-35/2017/5

Seja:

154. Redna seja1.3Predlog uredbe o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin

EVA:

2017-2330-0056
 UredbaSklep_P.pdf