Naslov:

Predlog uredbe o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

07/19/2017

Datum objave na spletu:

07/21/2017

Šifra dokumenta:

00720-10/2017/2

EVA:

2017-2030-0026


Uredba_lekt.pdf - Uredba_lekt.pdf