Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu - prva obravnava
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

11/30/2016

Datum objave na spletu:

11/30/2016

Šifra dokumenta:

00720-10/2016/5

EVA:

2016-2030-0006


ZOLMP-1_novo1.pdf - ZOLMP-1_novo1.pdfZOLMP-1_novo1.docx - ZOLMP-1_novo1.docx