Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

11/17/2017

Datum objave na spletu:

11/20/2017

Šifra dokumenta:

00715-40/2017/1

EVA:

2017-2330-0006


Ured.docx - Ured.docx


File Attachment Icon
ATTO6XND.xml