Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2015

Šifra dokumenta:

00719-2/2014/11

EVA:

2014-2330-0080

Vsebina:


Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       14.1.2015 13:44:56
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mop/MOP/GOV@SVN
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,


v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:


1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 92/14)
 2014-01-3697-2013-01-2476-npb1.d
 2014-01-3697-2013-01-2476-npb1-p
 2014-01-3697-2013-01-2476-npb1-p (1)