Naslov:

Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

09/01/2017

Datum objave na spletu:

09/01/2017

Šifra dokumenta:

00719-33/2017/1

EVA:

2017-2550-0059


VGsklep.doc - VGsklep.doc