Naslov:

Predlog uredbe o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

10/23/2017

Datum objave na spletu:

10/24/2017

Šifra dokumenta:

00715-35/2017/3

EVA:

2017-2330-0056


UJSSN..docx - UJSSN..docx