Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/05/2018

Klasifikacijska številka:

00715-15/2018/3

Seja:

175. Redna seja1.4Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

EVA:

2018-2330-0046
 UredbaSklep_P.pdf