Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

SVRK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/08/2015

Klasifikacijska številka:

00701-11/2015/2

Seja:

55. Redna seja16Predlog odloka o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

EVA:

2015-1541-0004


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf