Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

03/29/2017

Datum objave na spletu:

03/30/2017

Šifra dokumenta:

00719-9/2017/1

EVA:

2017-2550-0029


VG_Uredba_TGP.doc - VG_Uredba_TGP.doc