Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/01/2015

Klasifikacijska številka:

00716-8/2015/11

Seja:

50. Redna seja3BPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah – skrajšani postopek

EVA:

2013-3340-0018


ZakonSklep.docZakonSklep.doc

Priloga:
3.B.avdio.doc ZakonSklep.doc_P.pdf