Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/10/2015

Klasifikacijska številka:

00726-4/2015/3

Seja:

30. Redna seja1.1Predlog uredbe o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu

EVA:

2015-2130-0008


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf