Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije - prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

10/18/2016

Datum objave na spletu:

10/21/2016

Šifra dokumenta:

00717-12/2016/3

EVA:

2015-1711-0006


ZNPPol, 18.10.-1.docx - ZNPPol, 18.10.-1.docx