Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/23/2015

Klasifikacijska številka:

00719-87/2015/5

Seja:

68. Redna seja10Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Dani, d. o. o., iz vrtine D-2/05

EVA:

2015-2550-0177
 UredbaSklep.doc_P.pdf