Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/07/2016

Klasifikacijska številka:

00712-51/2015/3

Seja:

69. Redna seja1.1Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci

EVA:

2015-1611-0142
 UredbaSklep.doc_P.pdf