Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/24/2016

Klasifikacijska številka:

00719-10/2016/5

Seja:

81. Redna seja1.4Predlog uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

EVA:

2015-2550-0028
 UredbaSklep_P.pdf