Naslov:

Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1 - Predlog uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

02/24/2016

Datum objave na spletu:

02/25/2016

Šifra dokumenta:

00715-6/2016/5

EVA:

2016-2330-0079


Cistopis.doc - Cistopis.doc