Naslov:

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

01/04/2018

Datum objave na spletu:

01/09/2018

Šifra dokumenta:

00727-1/2018/1

EVA:

2017-3330-0067


UredbaMŠ 1.doc - UredbaMŠ 1.doc