Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

GSV

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/14/2015

Klasifikacijska številka:

00701-6/2015/4

Seja:

36. Redna seja1.3Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

EVA:

2015-1511-0002


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf