Naslov:

Predlog zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

10/09/2015

Datum objave na spletu:

10/12/2015

Šifra dokumenta:

00711-11/2015/1

EVA:

2015-2611-0005


ZPFOPIZ-1.pdf - ZPFOPIZ-1.pdfZPFOPIZ-1.doc - ZPFOPIZ-1.docePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml