Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/21/2017

Klasifikacijska številka:

00719-63/2017/3

Seja:

161. Redna seja1.4Predlog uredbe o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

EVA:

2015-2550-0036
 UredbaSklep_P.pdf