Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o nevladnih organizacijah - prva obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

10/18/2017

Datum objave na spletu:

10/18/2017

Šifra dokumenta:

00714-25/2017/15

EVA:

2015-3130-0009


18_1017 ZNVO.docx - 18_1017 ZNVO.docx