Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/29/2015

Klasifikacijska številka:

00719-30/2015/10

Seja:

48. Redna seja1.2Predlog uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

EVA:

2015-2550-0067


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf