Naslov:

Predlog resolucije o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 - 2025
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:

12/10/2015

Datum objave na spletu:

12/10/2015

Šifra dokumenta:

18100-3/2015/2

EVA:

2014-2711-0003
- Priloga1RNPZV1012.pdf - Priloga1RNPZV1012.doc

Mnenje MGRT:


Mnenje MF:


Mnenje MKGP:


Mnenje MOP:

Mnenje SVRK:


Mnenje MIZŠ:

Mnenje MNZ:

Mnenje MP: