Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020
Predlagatelj:

SVRK

Datum dokumenta:

07/08/2016

Datum objave na spletu:

07/12/2016

Šifra dokumenta:

00701-13/2015/3

EVA:

2014-1541-0008


UredbaETS-2014-2020.doc - UredbaETS-2014-2020.doc