Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/13/2017

Šifra dokumenta:

00712-41/2016/17

EVA:

2016-1611-0107

Vsebina:

2017-01-0546-2016-01-3213-npb1.doc - 2017-01-0546-2016-01-3213-npb1.doc