Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/02/2016

Klasifikacijska številka:

00719-51/2016/9

Seja:

112. Redna seja5APredlog uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

EVA:

2015-2550-0054
 UredbaSklep_P.pdf