Naslov:

Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/30/2016

Šifra dokumenta:

00719-29/2016/10

EVA:

2016-2550-0057

Vsebina:

dpn_lendava-kidricevo.jpg - dpn_lendava-kidricevo.jpg 94sv5_P.pdf