Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/23/2015

Klasifikacijska številka:

00719-78/2015/5

Seja:

68. Redna seja1.16Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

EVA:

2015-2550-0024
 UredbaSklep.doc_P.pdf