Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/01/2017

Klasifikacijska številka:

00710-1/2017/3

Seja:

120. Redna seja1.2Predlog uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

EVA:

2012-2430-0197
 UredbaSklep_P.pdf