Naslov:

Predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic - tretja obravnava
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

08/29/2016

Datum objave na spletu:

08/29/2016

Šifra dokumenta:

00726-11/2016/27

EVA:

2016-2130-0073


VG_ZKUASP_3obr.pdf - VG_ZKUASP_3obr.pdf
VG_ZKUASP_3obr.docx - VG_ZKUASP_3obr.docx