Zadeva


Naslov:

Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d. in družb s kapitalsko naložbo države
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

01/11/2019

Šifra dokumenta:

47607-1/2019


Vsebina: