Zadeva


Naslov:

Dovoljenje družbi GASTRO PET proizvodnja in trgovina d.o.o. za uporaba besede »Slovenija« v nameravani spremenjeni firmi družbe, ki se glasi »ALPLA Slovenija, proizvodnja in trgovina d.o.o.«, skrajšano »ALPLA Slovenija d.o.o.«
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

12/18/2019

Šifra dokumenta:

00003-9/2019


Vsebina: