Predlog zakona


Naslov:

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača - Koper in za obveznosti DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje 3. razvojne osi
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

10/10/2019

Šifra dokumenta:

00710-29/2019

EVA:

2019-2430-0029

Vsebina: