Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

07/01/2019

Šifra dokumenta:

00710-17/2019

EVA:

2018-2430-0077

Vsebina: