Predlog zakona


Naslov:

Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

11/21/2019

Šifra dokumenta:

00717-13/2019

EVA:

2019-1711-0028

Vsebina: