Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/18/2019

Klasifikacijska številka:

41013-30/2019/4

Seja:

35. Redna sejaII/12Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-19-0023 "Prenova kuhinje Cirius Vipava" v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022SklepVlade.doc - SklepVlade.doc


 SklepVlade_P.pdf