Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 6 Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2020

Šifra dokumenta:

00715-1/2020/8

EVA:

2019-2330-0108

Vsebina:

2020-01-0143-2015-01-2351-npb6.doc - 2020-01-0143-2015-01-2351-npb6.doc
2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p1.doc - 2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p1.doc2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p2.doc - 2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p2.doc2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p3.doc - 2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p3.doc2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p4.doc - 2020-01-0143-2015-01-2351-npb6-p4.doc