Naslov:

Predlog Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

11/11/2019

Datum objave na spletu:

11/12/2019

Šifra dokumenta:

00715-28/2019/1

EVA:

2019-2330-0060


Resolucija.docx - Resolucija.docxResolucija.pdf - Resolucija.pdf