Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

01/13/2020

Datum objave na spletu:

01/14/2020

Šifra dokumenta:

00715-1/2020/1

EVA:

2019-2330-0108


UR_MK.docx - UR_MK.docx
UR_MK.pdf - UR_MK.pdf