Naslov:

Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

06/11/2019

Datum objave na spletu:

06/26/2019

Šifra dokumenta:

33000-6/2019/1letnoporocilo2018.doc - letnoporocilo2018.docletnoporocilo2018_P.pdf - letnoporocilo2018_P.pdf