Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/23/2020

Klasifikacijska številka:

00715-1/2020/3

Seja:

58. Redna seja1.2Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

EVA:

2019-2330-0108


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf